Posts Tagged “vířivky”

Péče o zdraví

By |

Péče o zdraví by měla být ve středu pozornosti každého zodpovědného člověka. Bez zdravých dělníků nelze úspěšně budovat kapitalismus, vyspělou konzumní společnost, ani generovat hospodářský růst a zvyšovat zisky majitelů podniků a fabrik. Nestačí si jen utahovat opasky v dobách krize, ale je třeba i zvyšovat produktivitu, obětovat čas a síly, aby se mohlo udělat…

Read more »